Februar

Onsdag d. 12. kl. 10.30 på Holbæk Mødested Tåstrup Møllevej 5

Så afholdes den årlige ordinære generalforsamling. Dette skal opfattes som den normale indkaldelse. Dagsordenen vil være som beskrevet i vedtægterne. Der vil, så vidt muligt blive udsendt endelig dagsorden og evt. indkomne forslag umiddelbart før generalforsamlingen. Dette vil kun ske elektronisk og evt. via SMS.

Af hensyn til indkøb af smørrebrød er tilmelding nødvendig. Dette kan ske til Annette eller Niels senest d. 1. februar.