Kontingent

MoneyKontingentet er 300,- kr. om året pr. medlem.
Indbetales, for de der ikke får trukket kontingent af TDC pension, inden 1. februar til Nordea Bank:
REG.NR. 1726 KONTONR. 7553 261 478

Husk at oplyse medlemsnummer.
(Gælder kun for medlemmer der ikke betaler kontingent via Interessekontoret)

Ved tilmelding til aktiviteter med betaling, overføres beløbet til ovennævnte konto i Nordea Bank (husk medlemsnummer).